Giá trị bằng cấp

GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Bằng cấp tốt nghiệp tại trường dạy học nấu ăn NetSpace có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế do Trường Dạy Nghề Ẩm Thực NetSpace cấp và chứng nhận bởi đối tác, thành viên Netspace. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có việc làm tại các Nhà hàng lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Hiện trường cấp 3 loại bằng khác nhau gồm bằng quốc tế, bằng sơ cấp nghề (học trên 3 tháng) và chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các lớp ngắn hạn. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do trường Netspace cấp theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội có giá trị toàn quốc cũng như được công nhận bởi các thành viên, đối tác.

Mẫu văn bằng tốt nghiệp

Học viên sau khi học và tốt nghiệp tại Trường Dạy nghề Ẩm thực Netspace được cấp 3 loại bằng khác nhau gồm bằng quốc tế, bằng sơ cấp nghề (học trên 3 tháng) và chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các lớp ngắn hạn.