HÌNH ẢNH

July 2, 2016

Chị Lê Thị Mai Khanh học bánh mì Việt + Á

July 2, 2016

Đỗ Thị Kim Bút học món Tiệc

July 2, 2016

Anh Phụng học nấu Phở

July 2, 2016

Thầy Thông dạy món Âu

July 2, 2016

Thầy Phát dạy món Hoa

July 1, 2016

Thầy Thái

July 1, 2016

Thầy Bình

July 1, 2016

Cô Thu

July 1, 2016

Thầy Đại